Bekijk >

StedenbouwOude situatie en afbraak

Goudsbloemstraat 145, 154 enz. (links) (gesloopt 1895)
1895
Foto
Archief van de Bouwonderneming Jordaan N.V., Stadsarchief Amsterdam