Oude situatie en afbraak

De huizen op de eerste foto zijn gesloopt door de Bouwonderneming Jordaan om er nieuwbouw te kunnen plaatsen. Veel van dit type huizen was in slechte staat en bewoond door te veel mensen. Hoewel op veel huizen daardoor het bordje “Onbewoonbaar verklaarde woning” werd gehangen, duurde het vaak nog decennialang voordat ze uiteindelijk werden gesloopt. Als huizen daadwerkelijk werden gesloopt, zag dat er ongeveer zo uit als op de tweede foto. 

Opvallend is ook het woord “Loods” dat op twee daken is geschreven in de eerste foto: zouden daar kleine bedrijfjes gevestigd zijn geweest? Op foto drie en vier is goed te zien hoe dicht de huizen op elkaar stonden. De Suikerbakkersgang op afbeelding drie werd later gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van Lindengracht 218. Zowel van de nieuwbouw van de Goudsbloemstraat als de Lindengracht zijn verderop de bouwtekeningen in de tentoonstelling opgenomen. Onthoud goed hoe de oude situatie eruitzag, kun je dan dadelijk het verschil zien met de oude situatie?