Dit is de tentoonstelling Meer dan normaal: Leven van de midden- en lagere klassen in de stad 1880–1914.

Rond 1900 veranderde er veel voor de midden- en lagere klassen van Nederland, maar ook daarbuiten. Het leven werd steeds een stukje vrijer én openbaarder, wat resulteerde in zowel vooruitgang als ongenoegen. Soms sloot de verandering namelijk aan bij de leefwijze van deze groepen, maar soms was het ook ongewenst. De objecten laten zien hoe vanaf de privésfeer tot aan het meer openbare leven er van alles voor deze groepen veranderde. De objecten vertellen dus het verhaal. Daarnaast nodigen de curatoren u, als bezoeker, uit om ook een met een andere bril naar de objecten te kijken. Kijk eerst eens wat u uit het object zelf denkt af te lezen, welke kunstwaarde u eraan wilt verbinden, voordat u de bijbehorende tekst leest. Als u dit doet, gaat u misschien ook wel heel anders kijken naar de objecten in uw eigen omgeving…

De tentoonstelling is verdeeld in 5 zalen. Bezoek een zaal via het menu, of

N.B. Via de links bovenaan elke pagina kunt u alle objecten uit deze categorie bekijken. Aan het einde van de tentoonstelling kunt u uw eigen verhalen en objecten delen, waarvan u vindt dat ze een plek verdienen in de tentoonstelling.