Bekijk >

StedenbouwTekeningen

Schetsontwerp van arbeiderswoningen voor de woningbouwvereniging ‘Het Westen’ – Hermanus Johannes Maria Walenkamp
April 1911
Stadsarchief Amsterdam