Bekijk >

StedenbouwPlan Kalff

Plan tot uitbreiding van Amsterdam opgemaakt in 1875 – Jan Kalff, J.C. Loman jr., J. Smulders & Co.
1875 tot en met 1876
Lithografie
Stadsarchief Amsterdam

Door Jan Kalff, de directeur van de dienst der Publieke Werken, kon Amsterdam op een praktische manier gaan uitbreiden. Voor de opbouw volgde hij de vormen van de bestaande kavels en hierop zette hij lange reeksen woningen. Je kunt zien dat de vlakken op de kaart zo effectief mogelijk zijn ingedeeld in rechte kaders.