Bekijk >

InterieurHuiselijkheidInterieurleer

Het huis; maandelijksch prentenboek gewijd aan huisinrichting, bouw en sierkunstmeubelen, jrg 1, 1903, no 9, 15-09-1903, pp. 107-108 – Ed Cuypers, Amsterdam
1903
Het Nieuwe Instituut

Een scan uit het tijdschrift Het huis. Op deze bladzijden wordt een kamer besproken die ‘luchtig’ wordt genoemd. De schrijver heeft het over ‘grote lichtopeningen’ en ‘betrekkelijk sobere’ wanden. Dit komt overeen met de lessen waarvan veel interieurkenners het volk probeerden te overtuigen in de tijd na de eeuwwisseling.