Bekijk >

StedenbouwOude situatie en afbraak

Achtergevels met aanbouwsels, duivenplatten e.d. ergens in de Jordaan – J.M. Renard
April 1915
Waterverf
Hoogte 345,0 mm., breedte 403,0 mm.
Stadsarchief Amsterdam