Netwerk met de rest van de stad

Door verbeteringen in het vervoer, ook in het openbare vervoer, kregen bewoners uit de arbeiderswijken steeds meer bewegingsvrijheid. Men kon zich nu gemakkelijker door de stad verplaatsen. De kaart van de tweede afbeelding, gepubliceerd door Publieke Werken, toont hoe de tram uitkomst kon bieden. Ook de uitbreidingswijken waren namelijk verbonden aan dit netwerk. De eerste foto laat zien hoe deze vooruitgang eruitzag. De foto is vermoedelijk genomen in de Oosterparkbuurt (wijk 30), een uitbreidingswijk ontworpen door Jan Kalff. Zo werd de arbeider verbonden met de rest van de stad, waardoor de sociale scheiding tussen arbeider en hoge klasse wat werd afgezwakt.