De opkomst van muziekverenigingen

Door de grotere productie van instrumenten en de muzieklessen op de lagere scholen werd ook het oprichten van muziekverenigingen zoals koren gangbaarder, omdat gezocht werd naar een plek om samen te spelen.