Energie: Verwarming

Iets anders wat in deze periode voor veel mensen beter werd, was verwarming in huis. Eerst had ieder huis een open haard voor de warmte. Al vroeg, in de achttiende eeuw, kwam daar soms de kachel voor in de plaats en na 1850 zul je deze in veel huizen tegenkomen. Toch gold ook dit nog niet voor iedereen. De open haard bleef nog lange tijd naast de kachel bestaan, onder andere vanwege beschikbaarheid van grondstoffen: als er vooral steenkool beschikbaar was in je stad, dan gebruikte je een kachel; was er vooral turf, dan gebruikte je een open haard. Richting het einde van de negentiende eeuw werden de grondstoffen meer gelijk verdeeld.