Vormen van reclame

Naast de groeiende behoefte aan advertentie, neemt ook de mogelijkheid tot advertentie toe door het afschaffen van belastingen op kranten en advertenties. De pers bloeit op en zo ook de reclame in kranten, tijdschriften en buitenreclame.

Tot 1850 werd in Nederland relatief weinig aan adverteren gedaan. Dit veranderde onder invloed van een aantal factoren, namelijk de vestiging van buitenlandse (vooral Engelse) winkeliers, de groeiende concurrentie tussen winkeliers, de veranderde verkoopmethode (van aanbiedend naar klantenzoekend) en de toename in het aanbod aan producten. Deze factoren zorgden ervoor dat het voor winkeliers belangrijker werd zich te profileren.